Witamy

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży przy ulicy Toruńskiej w wyniku wygranych przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych świadczy usługi na rzecz: Gminy Miasta Chełmża, Gminy Chełmża oraz Gminy Łysomice. Obsługujemy łącznie około 35 tysięcy ludności zamieszkujących obszar 3 wymienionych gmin.

 

 Do głównych obszarów działalności spółki należą:

  • Odbiór  i  zagospodarowanie odpadów  komunalnych
    zarówno  z  obszarów zamieszkałych jak i niezamieszkałych
  • Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
  • Letnie i Zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników,
  • Utrzymanie dróg gminnych, remont nawierzchni pasów drogowych, naprawa, wymiana oznakowania pionowego i poręczy ochronnych oraz malowanie oznakowania poziomego,
  • Usługi transportowe i wynajem sprzętu,
  • Utrzymanie terenów zieleni,
  • oraz inne prace z zkakresu gospodarki komunalnej.