Utrzymanie letnie i zimowe ciągów komunikacyjnych oraz ulic

 


OCZYSZCZANIE LETNIE


Nasza firma świadczy usługi w pracach porządkowych, typu:

- zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic, dróg, chodników, placów i parkingów,

- sprzątanie przystanków,

- utrzymanie czystości na terenie zakładów pracy, posesji, osiedli mieszkaniowych,

- likwidacja „dzikich wysypisk”,

- opróżnianie ulicznych koszy.

 

 


OCZYSZCZANIE ZIMOWE


Usługi świadczone z zakresu „Akcja zima” obejmują:

- odśnieżanie ulic i ciągów pieszych,

- usuwanie gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką pisakowo- solną,

- sprzedaż środków uszorstniających typu mieszanka solno- piaskowa,

- załadunek i wywóz nagromadzonego śniegu,

- ręczne i mechaniczne (pług samojezdny – Quad) odśnieżanie ciągów pieszych oraz parkingów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zimowego utrzymania ulic. Realizujemy zlecenia stałe i jednorazowe.

 

 


PRACE DROGOWO - BRUKARSKIE


Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:

- konserwacji, układania i naprawy chodników,

- naprawa oraz wymiana poręczy ochronnych i oznakowań drogowych,

- malowanie oznakowania poziomego,

- konserwacja nawierzchni żużlowych.