Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży prowadzi działalność w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli posesji, domków jednorodzinnych, budynków w zabudowie wielorodzinnej, jak również instytucji i przedsiębiorstw z terenu Gminy Miasta Chełmża, Gminy Chełmża, Gminy Łysomice, Gminy Kowalewo Pomorskie.

Działamy na podstawie wymaganych zezwoleń oraz decyzji z zakresu odbioru i transportu odpadów komunalnych. Odpady przewożone są specjalistycznymi pojazdami na składowiska odpadów komunalnych do dalszego przetworzenia lub ich utylizacji.

Odpady stałe odbierane są z przeznaczanych do tego celu pojemników o pojemności:

 • MGB60 (pojemności 0,06m3),
 • SM110 (pojemności 0,11 m3),
 • MGB120 (pojemności 0,12 m3),
 • MGB240 (pojemności 0,24 m3),
 • MGB660 (pojemności 0,66m3),
 • PA1100 (pojemności 1,1 m3).

Częstotliwość wywozu, rodzaj wydanego pojemnika oraz ich ilośći określane są w regulaminach utrzymania czystości na terenie danej gminy, na podstawie zawartej z naszym zakładem umowy lub pisemnego zlecenia jednorazowego, zgodnie z ustalonym harmonogramem i obowiązującym lokalnym aktem prawnym:

 • Uchwała nr XXII/160/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 Grudnia 20012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chełmży,
 • Uchwała nr XXVII/210/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 Listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża,
 • Uchwała nr XXVII/175/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 Grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łysomice,
 • Uchwała nr XV/146/12 Rady Gminy Kowalewo Pomorskie z dnia 23 Listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.

 


UMOWY STAŁE:


Umowy na wykonywanie usług w zakresie odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych można zawierać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży przy ulicy Toruńskiej 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7: 00 do 15: 00.

Do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych wymagane jest okazanie:  

 Działalność gospodarcza:

 • nazwa, siedziba firmy
 • NIP
 • REGON
 • kopia odpisu KRS lub odpisu z ewidencji działalności gospodarczej

 

Po zawarciu umowy, płatności można dokonać:

 • w zakładowej kasie przy ul. Toruńskiej 1 w Chełmży od poniedziałku do piątku w godz. 8: 00 do 13: 00, bez dodatkowych opłat
 • na rachunek bankowy Z.G.K. Sp. z o.o. w Chełmży BS Brodnica O/Chełmża 11 9484 1017 0206 4424 2002 0001
 • Mieszkańcy Gminy Chełmża i Gminy Łysomice mogą dokonać wpłaty u kierowcy w dzień wywozu odbioru komunalnych, bez dodatkowych opłat

 


ZLECENIA INDYWIDUALNE:


 

 • Odpłatnie udostępniamy pojemniki oraz kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów poremontowych, gruzu, materiałów budowlanych, odpadów przemysłowych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów komunalnych, złomu itp. (pojemniki PA1100, kontener KP4, kontener KP7, KP12, KP32).